Zaščitna pregradna stena za voznikom

Izdelava in vgradnja dodatnih zaščitnih pregradnih sten za zaščito oseb pred tovorom