Primer predelave vozila Master (3-3-3)

Predelave vozil za prevoz gasilskih moštev – GVM1