Primer predelave vozila Master (2-2-2-3)

Predelave vozil za prevoz gasilskih moštev – GVM1