Vgradnja dodatnih samostojnih sedežev za spremljevalce